dilluns, 14 de març de 2011

CURS D’ART D’AVANTGUARDA: LES PRIMERES DÈCADES DEL S. XX


Alumnes: el curs està pensat per un grup de 10 a 15 persones adultes.

Sessions: Un total de 12 classes de 1,30h (Un cop per Setmana durant 3 mesos).
*Seria interessant que si aquest curs agrada i surt bé és pogués arribar a convertir en una lliure elecció de Universitat.

Què farem?

Aprendrem a entendre l’art del nostre temps (fins els anys 60), les tècniques, els passos i les conclusions a que van arribar alguns dels artistes més representatius per la realització de les seves obres.

Dividirem les classes en una part teòrica per comprendre cada moviment artístic que tractem i una part pràctica més lúdica i experimental.

No és un curs de dibuix i no cal saber dibuixar per assistir-hi.

Objectius del curs

Trencarem algunes idees errònies i molt extenses sobre l’art contemporani i que dificulten l’acostament a aquest art i per tant en limiten la compressió. La forma més lúdica i directa és precisament crear art i així ens endinsarem en la època i la ment de l’artista. Ens allunyarem de la idea que l’art que s’exposa en un museu no és cosa de “genis” sinó d’homes i dones amb uns interessos no tant allunyats als de qualsevol persona del carrer.

TEMARI

En aquest curs es barregen tres disciplines:
1. Les arts plàstiques.
2. La història de l'art.
3. L'estètica (filosofia).

1. INTRODUCCIÓ A L’ART D’AVANTGUARDA
EXERCICI 0

2. El DADAÏSME
EXERCICI 1
EXERCICI 2

3. EL SURREALISME
EXERCICI 3
EXERCICI 4

4. EL FUTURISME
EXERCICI 5
EXERCICI 6

5. EL CUBISME
EXERCICI 7
EXERCICI 8

6. L’IMPRESSIONISME
EXERCICI 9
EXERCICI 10

7. EL FAUVISME
EXERCICI 11
EXERCICI 12

8. L’EXPRESSIONISME
EXERCICI 13
EXERCICI 14

9. L’ABSTRACCIÓ
EXERCICI 15
EXERCICI 16

10. INTRODUCCIÓ ALS NOUS COMPORTAMENTS ARTÍSTICS (ANYS 60)
EXERCICI 17
EXERCICI 18

- Altres manifestacions artístiques contemporànies: Vídeo-art, Net art, Computer Art, Art de la llum, Instal•lacions...

BIBLIOGRAFIA

DDAA, Introducción a la historia del arte: fundamentos teóricos y lenguajes artríticos. Barcelona: Barcanova, 1991.

Woodford, S. Cómo mirar un cuadro. Barcelona: G. Gili, 1985.

DDAA, Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas. Madrid: Visor, 1996.
Articles utilitzats:
- Orígenes de la estética moderna de Valeriano Bozal.
- La estética empirista de Francisca Pérez Carreño.
- Orígenes y desarrollo de un genero: la crítica del arte de Francisco Calvo Serraller.
- La estética analítica de a Pérez Carreño.

DDAA, Arte abstracto: los dominios de lo invisible. Madrid: Fundación cultural Mapfre vida, 2005.

Bozal, V. La construcción de la Vanguardia: 1850 – 1939. Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1978.

Furió, V. Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona: Anthropos, 1991.

Arnaldo, J. Historia del arte: las vantguardas históricas I. Madrid: Grupo 16, 1989. (volum nº 45)

Arnaldo, J. Historia del arte: las vantguardas históricas II. Madrid: Grupo 16, 1989. (volum nº 46)


Demana un pressupost a mida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada